Откриха новата спортна площадка в НУ „Д-р Петър Берон“, гр. Своге

319 преглеждания

Средствата за изграждането й са осигурени по „Програма за развитие на селските райони“

Откриха новата спортна площадка в НУ „Д-р Петър Берон“, гр. Своге. Възпитаниците на училището, както и всички малки и големи любители на спорта се радват на чисто ново, модерно мултифункционално игрище.

Средствата за изграждането му бяха осигурени по проект „Мултифункционална спортна площадка, УПИ I - За училище, кв. 151, по действащия ПУП на гр. Своге“, „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряване или разширяване на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-7.007-0050 „Спорт“. Спортното съоръжение беше изцяло завършено в дните преди 15-ти септември, за да могат ученици и учители да поставят началото на учебната година 2020-2021 с новата придобивка.

Лентата на новата придобивка преряза заместник-кметът на община Своге Илия Богданов, който отбеляза, че основна линия в политиката на общината по отношение на училищно и предучилищно образование е във всяко учебно заведение да е осигурена комфортна, модерна и безопасна среда за спорт и провеждане на часове по физическо възпитание.

Спортната площадка освен от учениците в училището се използва активно и от всички жители на кв. „Дренов“, които желаят да прекарват свободното си време по здравословен начин, заети с физическа активност. Водосвет за здраве извърши отец Лъчо.

За всички малчугани, общинското ръководство беше подготвило индивидуални подаръци и лакомства. Тя бяха връчени на децата от Нина Копринджийска - заместник-кмет.

Източник и снимки: Община Своге

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук