ПГ „Велизар Пеев“ с график за обучение за периода 12.11.2020 г. до 23.12.2020 г.

257 преглеждания

Ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда и присъствено обучение

На основание насоките получени от МОН и Заповед № РД 9105-382/09.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, Педагогическият съвет към ПГ «Велизар Пеев», гр. Своге взе решение:

От 12.11.2020 г. до 20.11.2020 г. вкл. - продължава обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за всички ученици от VІІІ до ХІІ клас

От 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г. вкл. - присъствено обучение за учениците от VІІІ, ІХ и Х клас, ОРЕС за учениците от ХІ и ХІІ клас

От 07.12.2020г. до 18.12.2020г. вкл. - присъствено обучение за учениците от ХІ и ХІІ клас, ОРЕС за учениците от VІІІ, ІХ и Х клас

От 21.12.2020г. до 23.12.2020г. вкл. - обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от VІІІ до ХІІ клас

За периода на преустановяване на присъствения образователен процес, за съответните паралелки, продължава обучението от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Учебният процес се осъществява синхронно в платформата Google Classroom, като се спазват дневното и седмичното разписание на часовете.

Източник: ПГ „Велизар Пеев“, Снимка: архив

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук