ПЪРВА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

780 преглеждания

По инициатива на Областния управител на Софийска област, г-жа Росица Иванова, на 3 февруари 2016 г. в сградата на Областна администрация бе проведена информационна среща „Бизнес-закуска” на тема „Предстоящи възможности за кандидатстване по програми с европейско финансиране".

„Основната цел на форума, който се провежда за пръв път в Областна администрация на Софийска област, е да се установи стабилно сътрудничество между правителството и местния бизнес, с цел използване на всички възможности за подпомагане на фирмите от общините и подобряване на икономическото състояние на Софийска област. Вярвам, че тази среща е навременна и ще бъде полезна за всички фирми, като в бъдеще ще доведе до конкретни резултати и подобряваща се бизнес среда. Стартираме в  началото на календарната година, съобразявайки се с това, че до дни се отварят процедурите за кандидатстване по няколко от мерките на оперативните програми като "Добри и безопасни условия на труд" към МТСП и времето за приготвяне на проектните ви предложения е ограничено. Заедно с нашите партньори от работодателските организации – БСК, БТПП и КРИБ ще сме на разположение за съдействие и подкрепа. Днес поставяме началото на една нова и надявам се ползотворна традиция с поредица от форуми, като този, даващи възможности за реален напредък на всеки от вас и подкрепящи бизнеса в нашия регион“, заяви Областният управител- г-жа Иванова.

В бизнес-закуската взеха участие ръководството и екип от Областната администрация, и представители на 23 успешно работещи фирми от общините: Годеч, Горна Малина, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница. Гости на форума бяха г-н Кирил Желязков – гл. директор на БСК и г-жа Мариана Танчева – директор Д“ЕИЕП“ в БТТП.

Те имаха възможността да се запознаят с оперативните програми за програмен период 2014-2020 - ОП “Иновации и конкурентно-способност”, ОП “Региони в растеж”, ОП “Развитие на човешките ресурси”, ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура”, ОП “Околна среда”, ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, ОП “Добро управление”, както и с електронната система за кандидатстване ИСУН 2020.