Постоянно действащата Епизоотична комисия-Своге проведе заседание във връзка с АЧС

300 преглеждания

Ще продължи кампанията на информираност сред стопаните, отглеждащи домашни прасета

Постоянно действащата Епизоотична комисия-Своге проведе заседание във връзка с актуалната епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете (АЧС).

Заседанието се проведа на 12 август, в Заседателната зала на Община Своге и на него присъствага което Илия Богданов - зам. кмет на общината и председател на комисията, д-р Николай Киров - гл. инспектор „Здравеопазване на животните“ - Своге и Секретар на комисията, Константин Миланов - зам. директор ТП ДГС-Своге, Ангел Пешев - началник група „ОП“ РУ - Своге, инж. Георги Колев - началник РС ПБЗН - Своге, Тошко Петков - директор на Ловно стопанство „Витиня", Методи Пешев - председател ЛРС - Своге, Нина Петрова - ст. експ. „Екология“ в Общината, както и кметове и кметски наместници на населени места в Община Своге.

Заседанието бе открито от Илия Богданов и протече при следния дневен ред:

1.  Запознаване   с   епизоотичната   обстановка   по   отношение   на   болестта Африканска чума по свинете (АЧС) в България и докладване за изпълнение на решенията, взети на заседанието на комисията, проведено на 31. 07. 2019г. Докладва д-р Николай Киров;

2.  Вземане  на допълнителни мерки,  с  цел  ограничаване и предпазване навлизането на АЧС в община Своге;

3.  Други.

На заседанието се взеха следните решения:

1.  Да се изградят дезинфекционни площадки на входа и изхода от с. Ябланица и с. Огоя и Ботевградска община;

2.  Да се извършва дезинфекция на камиони и джипове, навлизащи в горски територии.    Отговорници    по    организацията    на    дезинфекцията    са  директорите на ДГС-Своге и на ловно стопанство „Витиня";

3.  Да продължи кампанията на информираност сред стопаните, отглеждащи домашни прасета.

Протоколът от заседанието е публикуван на официалната страница на Община Своге.

EspressoNews