Представят публично отчета на бюджета на Община Драгоман за 2018 г.

315 преглеждания

Общинският съвет отправя покана до местната общественост

Публично обсъждане на Отчета на бюджета на община Драгоман за 2018 г. организират от местния Общински съвет. То ще се състои на 18 юли 2019 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в заседателната зала на Общинската администрация и на него са поканени всички граждани, които имат интерес да присъстват.

Желаещите да се запознаят предварително с отчета могат да го направят всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. в стая № 6 на Община Драгоман.

Публичното обсъждане ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет по приходната част на бюджета на Община Драгоман за 2018 г.
 
2. Изпълнение на разходната част на бюджета на Община Драгоман за 2018 г.
 
3. Състояние на общинския дълг за 2018 г.
 
4. Просрочени вземания и задължения.
 
5. Изпълнение на извънбюджетнитесметки и фондове за 2018 г.
 
Правилата за участие в публичното обсъждане на Отчета на бюджета за 2018г. са публикувани в Приложение №1 към чл.44, ал.4 от  Наредба за условията е реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Драгоман, се казва още в поканата до местната общественост, публикувана на сайта на администрацията от името на Методи Методиев - Председател на ОбС Драгоман.