Предстои наземно третиране срещу плевели по железопътната линия в Драгоман

100 преглеждания

Предстои наземно третиране срещу плевели по железопътната линия в Драгоман

Наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние 6 м от глава релса от двете страни с препарат НАСА 360СЛ, ще се проведе в гара Драгоман от 1-ви до 6-ти коловози и междугарието Драгоман - Калотина на 27 и 29 май. Това ставя ясно от съобщение публикувано на официалния сайт на Община Драгоман.

Наземното третиране е изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

EspressoNews