Предстои публично обсъждане на актуализация на програма в Драгоман

394 преглеждания

За управление и разпореждане с имотите общинска собственост

На 17.11.2017 г. от 10:30 ч. в заседателната зала в административната сграда на община Драгоман ще се проведе публично обсъждане на актуализация на програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на община Драгоман за 2017 година. Това става ясно от публикация на официалния сайт на общината.

EspressoNews