Предстои публично обсъждане на актуализация на програма в Драгоман

548 преглеждания

На 19 септември

Община Драгоман ще проведе Публично обсъждане за актуализацията на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на Община Драгоман за 2018 г.

То ще се състои на 23 септември от 10:30 часа в заседателната зала на административната сграда на Общината, става ясно от публикация на официалния сайт на администрацията.

EspressoNews