Предстоящо събрание на Народно читаище "Христо Ботев 1934" - гр. Божурище

649 преглеждания

На 28 юли от 18:00 часа в Народно читалище „Христо Ботев – 1934“ ще се проведе събрание на читалището,  на което ще бъде обсъдена възможността за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони към Държавен фонд земеделие с проект: „Модернизация и доставка на оборудване за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев  1934”, по мярка 7 основни услуги и обновяване на селата в селските райони подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции и в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.

Източник: Община Божурище