През юни ще се проведат ГТП на земеделската и горска техника в Божурище, Сливница и Драгоман

176 преглеждания

Неявилите се собственици подлежат на санкции

В изпълнение на изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и машини за земни работи, през месец юни2021 г., служители от ОД „Земеделие“ София област ще проведат технически прегледи на земеделската и горска техника и машини за земни работи в общините Божурище, Сливница и Драгоман. 

Ето и графика за извършване на техническите прегледи:

Дата

Община

Населено място,фирма

Място на ГТП

/контрола/

Време на провеждане

Служител

15.06.2021

Божурище

Пролеша

Пожарево

Пред Кметствата

Контрол

09,30 - 11,00

11,30 - 13,00

13,00 - 16,00

инж.Александров

инж.Велева

17.06.2021

Сливница

 

Сливница

Гълъбовци

Пред Общината

Пред Кметството

Контрол

09,30 - 11,00

11,30 - 13,00

13,00 - 16,00

инж.Александров

инж.Велева

22.06.2021

 

Драгоман

Раяновци

Мало Малово

Пред Кметствата

Контрол

09,30 - 11,00

11,30 - 13,00

13,00 - 16,00

инж.Александров

инж.Велева

30.06.2021

Божурище

Гурмазово

Хераково

Храбърско

Пред Кметствата

Контрол

09,30 - 11,00

11,30 - 13,00

13,30 - 14,30

инж.Александров

инж.Велева

На определената дата трябва да се явят и собствениците на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези, чиято техника домува или работи на територията на съответните общини. На посочените места се проверяват документите на ЗГТ, след което съобразно условията в населеното място се преглежда техниката.

На неявилите се собственици ще бъдат издадени Заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.

Допълнителна информация можете да получите на следните телефони: 0868 822 216, 0884 930 745.

Източник: ОД „Земеделие“ - София област

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук