През юни ще се проведат ГТП на земеделската и горска техника в общините Божурище, Драгоман и Сливница

151 преглеждания

Неявилите се собственици подлежат на санкции

В изпълнение на изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и машини за земни работи, през месец юни 2022 г., служители от ОД „Земеделие“ София област ще проведат технически прегледи на земеделската и горска техника и машини за земни работи в общините Божурище, Драгоман и Сливница. 

Ето и графика за извършване на техническите прегледи:

Дата

Община

Населено място

Място на ГТП

/контрола/

Време на провеждане

Служител

14.06.2022  

 Божурище  

Пролеша

Пожарево

Пред Кметствата  

Контрол

09:30 – 11:00

11:30 – 13:00

13:00 – 16:00

инж. Александров  

инж. Велева

16.06.2022

Сливница

 

Сливница

Гълъбовци

Пред Общината

Пред Кметството

Контрол

09:30 – 11:00

11:30 – 13:00

13:00 – 16:00

инж. Александров

инж. Велева

21.06.2022

 

Драгоман

Раяновци

Мало Малово

Пред Кметствата

Контрол

09:30 – 11:00

11:30 – 13:00

13:00 – 16:00

инж. Александров

инж. Велева

29.06.2022

Божурище

Гурмазово

Хераково

Храбърско

Пред Кметствата

Контрол

09,30 – 11:00

11:30 – 13:00

13:30 – 14:30

инж. Александров

инж.Велева

На определената дата трябва да се явят и собствениците на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези, чиято техника домува или работи на територията на съответните общини. На посочените места се проверяват документите на ЗГТ, след което съобразно условията в населеното място се преглежда техниката.

На неявилите се собственици ще бъдат издадени Заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.

Допълнителна информация можете да получите на следните телефони: 0868 822 216, 0884 930 745.

Източник: ОД „Земеделие“ – София област

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук