Приемат декларации за карти за безплатен транспорт на учениците в община Божурище

572 преглеждания

Срокът е 17 август

До 17 август 2018 г. в Община Божурище се приемат декларации за издаване на карти за безплатен транспорт на учениците от I до XII клас. 

Декларациите по образец трябва да бъдат подавани в съответното кметство от общината, а картите ще бъдат издавани след представяне на служебна бележка от учебното заведение и актуална снимка на ученика в Деловодството на община Божурище в срок до 29 септември 2018 г. Безплатните карти ще служат за пътуване на учениците от населените места в общината до административния й център - гр. Божурище.

Декларацията по образец може да се вземе от кметствата на населените места или да бъде свалена от сайта на oбщина Божурище.

Картите ще бъдат издавани само по постоянен адрес на територията на община Божурище.

EspressoNews