Приемат декларации за карти за безплатен транспорт на учениците в община Божурище

1279 преглеждания

Срокът е 21 август

До 21.08.2019 г. /сряда/ е срокът за подаване на декларация по образец за издаване на карти за безплатен транспорт на учениците от I до XII клас за пътуване от населените места в община Божурище до административния й център - гр. Божурище. Това информира Общинската администрация на официалния си сайт.

За издаването на карта е необходимо учениците да отговарят на следните условия:

1. Да  имат  постоянен  адрес  в  село,  на  територията  на  община Божурище;

2. Да се обучават в профилирани или не предлагани паралелки в СУ „Летец Христо Топракчиев“ - гр. Божурище;

3. Да бъде подадена Декларация по образец в срок до 21.08.2019 г. в съответното кметство по адресна регистрация;

4. Да бъдат представени служебна бележка от съответното учебно заведение и актуална  снимка на ученика  в срок до 20.09.2019 г. в Деловодството на Община Божурище.

Декларацията по образец може да се вземе от кметствата на населените места или да бъде  свалена от сайта на община Божурище.

EspressoNews