Приемат декларации за карти за безплатен транспорт на учениците в община Божурище

326 преглеждания

Срокът е 18 август

До 18.08.2021 г. /сряда/ е срокът за подаване на декларация по образец за издаване на карти за безплатен транспорт на учениците от I до XII клас за пътуване от населените места в община Божурище до административния й център - гр. Божурище. Това информира Общинската администрация на официалния си сайт.

За издаването на карта е необходимо учениците да отговарят на следните условия:

1. Да имат постоянен адрес в село, на територията на община Божурище;

2. Да се обучават в профилирани или непредлагани в СУ „Летец Христо Топракчиев” - гр. Божурище  паралелки;

3. Да бъде подадена Декларация по образец в срок до 18.08.2021г. в съответното кметство по адресна регистрация;

4. Да бъдат представени служебна бележка от съответното учебно заведение и актуална снимка на ученика в срок до 24.09.2021 г. в Деловодството на Община Божурище.

Декларацията по образец може да се вземе от кметствата на населените места, от Деловодството на Община Божурище и от сайта на Общината - ДЕКЛАРАЦИЯ.

Източник: Община Божурище

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук