Приеха бюджета на община Годеч за 2019 г.

529 преглеждания

Размерът му за тази година е близо 9 млн. лв.

Общинския съвет-Годеч приет бюджетът на Общината, предложен от кмета - Радослав Асенов, който тази година е в размер на 8 952 283 лв. Средствата, предвидени за капиталови разходи, са в размер на 4 452 133 лв. Заседанитето на местният парлемент се проведе на 31 януари.
 
„Проектобюджетът, който предложих и ОбС-Годеч, прие, е изготвен на базата на подробен анализ за нормалното функциониране на всички общински заведения, сериозна инвестиция в инфраструктурата и надграждане на усилията ни във всички други области. Благодаря на всички колеги от общинската администрация за положения труд при изготвянето му. Още по време на публичното обсъждане на проектобюджета за 2019 г., което се проведе на 16 януари, общинските съветници и гражданите, които присъстваха, се запознаха с конкретно заложените цели за реализация през тази година. С този бюджет до края на 2019 г. освен че общината ще продължи да функционира нормално, ще започне да се развива с още по-силни темпове. С колегите положихме максимални усилия за насочване на повече средства към най-наболелите проблеми, мъчещи населението на Годеч през последните десетилетия.  Една част от приоритетите ни са: реконструкцията на водопроводната мрежа на кв. Додовица и кв. Старо село, както и на довеждащ колектор от Голяма чешма до резервоара срещу рибарниците, за които сме подсигурили средства в размер на 2 745 090 лв., рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч – 916 626 лв., рехабилитация на тротоарна мрежа – 602 117 лв., изготвяне на проект за околовръстен полигон в кв. Додовица, закупуване на специализиран автомобил за обредни дейности, подмяна на осветителната инсталация на спорната зала, надграждане на уличното осветление и видеонаблюдението. Дофинансираме ДГ „Юрий Гагарин”, СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, „Медицински център - Годеч“, НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1899”, звено „Чистота и озеленяване“. Изцяло финансираме Домашния социален патронаж, спортната зала, обредната дейност, издаването на вестник „Годеч днес”. Важно е да отбележа, че през 2019 г. такса битов отпадък и данък недвижим имот няма да бъдат променяни.“, коментира кметът на Годеч Радослав Асенов
 
Освен средствата, заложени за проектиране, изграждане и всички, свързани с това разходи за подобряване на инфраструктурата и достъпна градска среда за всички, градоначалникът предлага и редица мерки за стимулиране на раждаемостта и образованието.
 
„След като от 2018 г. започнахме да отпускаме еднократна финансова помощ за новородено дете в размер на 500 лв., от 2019 г. за новородено или осиновено дете ще отпускаме двойно повече средства - т.е. - по 1000 лв. Всеки завършващ ученик в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” ще получава еднократно финансово стимулиране в размер на 200 лв., а на завършващите с отличен успех – 5.50 и нагоре, и тези с пълен отличен успех - суми в размер на 400 и 500 лв. Разработихме и правила за стимулиране на учениците с изявени дарби, като те ще получават както еднократни награди, така и годишни стипендии, независимо дали при индивидуално, или колективно участие, покриващо правилата“, продължи с хубавите новини кметът.
 
„За пенсионерските клубове сме заложили двойно повече средства в сравнение с миналата година“, добави още той.
 
„Благодаря на тези общински съветници, които подкрепиха бюджета на Община Годеч за 2019 г., защото той е изготвен на принципите – законосъобразност, добро финансово управление, прозрачност, устойчивост и отговорност. Той ще обхване най-неотложните проблеми на годечани, като резултатите ще бъдат за всички без значение пол, възраст, раса и партийна принадлежност. Най-важно е да сме здрави и изпълнявайки бюджета, да разрешим възможно повече проблеми, измъчващи населението през последните десетилетия и максимално да подобрим условията на живот в Община Годеч“, завърши градоначалникът.
 
EspressoNews