Проведе обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Костинброд

74 преглеждания

На 20 юли, в малкия салон на НЧ „Иван Вазов 1947“ гр. Костинброд, на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, се проведе обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Костинброд.

Община Костинброд има намерение да кандидатства  за финансиране от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за два проекта:

- „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на  I-во ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд“ –  на стойност 432 128,92 лева с ДДС.

- „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на    II-ро ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд“ –  на стойност 490 410,19 лева с ДДС.

Предназначение на кредита ще бъде за  внедряване на енергоспестяващи мерки: подмяна на дограма, топлоизолиране на външни стени и покриви, ремонт на покрив, подмяна на осветление, газифициране на обекта и изграждане на мълниезащита

На общественото обсъждане присъстваха: кметът на община Костинброд – Трайко Младенов, председателя на Общински съвет – Костинброд – д-р Атанас Тенев, Живко Георгиев и Димитър Найденв – общински съветници, главният счетоводител на Община Костинброд – Анита Кръстанова, Красимира Манова – директор на II-ро ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд  и Даниела Борисова – директор на I-во ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд, служители в общинска администрация  и граждани на община Костинброд.

„С изпълнение на двата проекта целим да подобрим условията за работа и обучение  и да въведем енергоефективни мерки за подобряване на характеристиките на сградите, какъвто ефект постигнахме в другите две сгради на училищата“, сподели с присъстващите кметът Младенов.

Източник и снимкa: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук