Проведоха се групови и индивидуални супервизии с домашните помощници и социалните асистенти по проект на община Сливница

288 преглеждания

„Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Групови и индивидуални супервизии с домашните помощници и социалните асистенти, които участват в проекта на община Сливница „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ бяха проведени през месец септември.

На 01,02,07,08,15,21,23 и 26 септември 2017 г. по отделен график в салона на община Сливница се състояха индивидуални супервизии с домашните помощници и социалните асистенти доставчици на социални услуги по проекта, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C01.

На 02,15,23 и 26 септември 2017 г. от 09:00 ч., отново в салона на община Сливница, се проведоха групови супервизии с домашните помощници, а от 11:00 ч. със социалните асистенти доставчици на социални услуги , информират от общината на официалния си сайт.

EspressoNews