Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” вече е факт и на територията на община Драгоман

345 преглеждания

Целта на дейността по проекта е да се опази здравето на лицата от целевите групи по време на кризисната ситуация, свързана с разпространението на COVID-19

Проект № BG05M9OP001-2.101-0158 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ вече е факт и на територията на община Драгоман считано от 16.03.2020 г.

Целта на дейността по проекта е да се опази здравето на лицата от целевите групи по време на кризисната ситуация, свързана с разпространението на COVID-19, чрез доставка на храни, хранителни продукти, продукти от първа необходимост и лекарства, заплащане на битови сметки и извършване на неотложни административни услуги, със средства на потребителите. Не по-малко от 34 потребителя ще получат необходимите грижи във време на пандемия до края на 2020 г.

Източник и снимка: Община Драгоман

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук