Проект за модернизация на пазара в Драгоман е подготвила местната администрация

532 преглеждания

Стартира процедура по ОВОС на инвестиционното предложение

Обява за инвестиционно предложение, с която стартира и процедура по ОВОС, публикува на официалния си сайт Община Драгоман. От съобщението става ясно, че местната администрация планира модернизация на пазара, който се намира в централната част на града. Ето и целият текст на обявата:

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Община Драгоман, ул.”Захари Стоянов” № 26,  съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Проект „Реконструкция и модернизация на пазар за плодове и зеленчуци в централната градска част на гр. Драгоман“.  

Инвестиционното предложение предвижда ремонт, реконструкция и модернизация на пазара в гр. Драгоман, който ще включва подмяна на настилките на алеите и на бордюрите, поставяне на съоръжения за обслужване на посетители, включително маси за производители и търговци, изготвяне на вертикална планировка, поставяне на осветителни тела, както и автоматизирана поливна система.

В проекта ще бъдат предвидени също така поставянето на обществена чешма, поливна система, отводняването на алеите, както и озеленяването му. Проектът се разработва с цел реконструкцията на градския пазар за плодове и зеленчуци, както и неговата модернизация и благоустройство.

За контакти: Боряна Богданова, общ. Драгоман, тел: 0879 103 411 - Гл.сп. „Оперативни програми и европроекти“

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riеw-sofia.org

Приложение: 1.Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС.

Източник: Община Драгоман