Промени в наредбата за общинския бюджет предлагат от местната администрация в Годеч

405 преглеждания

До 9 ноември заинтересованите могат да изпращат становища

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч публикува местната администрация. Всички заинтересовани имат срок до 17:00 часа на 09.11.2018 г., за да внесат своите становища и предложение по документа.

В мотивите за промяна на наредбата се посочва  измененията в Закона за публичните финанси и необходимостта Наредбата да бъде синхронизирана с него.

Цел на документа е  спазването на принципите за управление на публичните средства, спазване на бюджетната дисциплина и съответствие на местната подзаконовата нормативна уредба с изискванията на Закона за публичните финанси и Закона за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, информират още от Общината.

С приемането на промените, местната подзаконова нормативна уредба ще бъде приведена в съответствие с разпоредбите на нормативния акт от по–висока степен. Ще се подобрят процесите по управлението на публичните финанси и ще се постигне привеждане на бюджетната позиция на Община Годеч в рамките на изискванията на националните фискални правила, съгласно Закона за публичните финанси и Закона за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси.

С промените се очаква прецизиране и доразвиване на Наредбата, като ясно се дефинират обхвата и реда за определяне на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет чрез обособяване на основни взаимоотношения, чиито размери по видове се приемат със ЗДБРБ и изчерпателно ще се определят условията и реда за извършване на промени в тях, се казва още в мотивите към документа.

Промените, предлагани от Община Годеч в текстовете на Наредбата, вижте ТУК.

EspressoNews