Промени в наредбата за рекламно-информационната дейност предлагат в Драгоман

295 преглеждания

Заинтересованите имат 30 дни за становища

Проект на Наредба 17 за рекламно-информационната дейност на територията на община Драгоман публикува днес местната администрация. С това започват и 30-дневният период, в който заинтересованите лица и организации могат да подават своите становища по отношение на документа, след което той ще бъде окончателно приет.

Сред мотивите, с които кметът на Драгоман Андрей Иванов обяснява необходимостта от изменянето на Наредбата, са липсата на актуалност на сега действащия документ, нуждата от синхронизирането му с други нормативни актове, отстраняването на пропуски, допуснати при приемането му през 2009 година и други.

Очакваните резултати след приемането на промени в Наредба 17 са тя да допринесе за по-ясно  и  по-систематизирано административно  производство,  гарантиращо правата и задълженията на всички участници в процеса по осъществяване на рекламна дейност на територията на община Драгоман.

Заинтересованите лица могат да внасят своите предложение в деловодството на Община Драгоман, както и на следния електронен адрес: obshtina_dragoman@abv.bg до 25 ноември 2018 г.

На официалния сайт на Община Драгоман можете да се запознаете с текстовете на:

Наредба 17

Мотиви

Оценка на въздействието

EspressoNews