Публично обсъждане на актуализацията на програма за управление и разпореждане с имоти ще има в Драгоман

288 преглеждания

В края на март

Публично обсъждане на актуализацията на програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на Община Драгоман за 2019 г. ще се проведе през март. Това става ясно то съобщение, публикувано на официалния сайт на общинската администрация.

Публичното обсъждане е насрочено за 25 март 2019 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на административната сграда на Община Драгоман.

EspressoNews