Ремонтират Медицинския център в гр. Сливница

497 преглеждания

Община Сливница с одобрено проектно предложение по проект „Красива България“

Проектното предложение на Община Сливница по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“, е получило одобрение от Управителния съвет на Проект „Красива България“. Това информира Община Сливница на официалния си сайт. Мярката е насочена към подпомагане на общините, собственици на сгради с обществено предназначение, за извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в съответните сгради.

Одобреният проект предвижда ремонт на съществуващата сграда на Медицинския център в гр. Сливница.

Общата стойност на проекта е в размер на 287 444 лв., 258 700 лв., от които са за извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни дейности на обекта. За организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ са предвидени средства в размер на 17 246 лв., а за професионално обучение на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица - 11 498 лв.

От построяването на Медицинския център през 1980 г. до момента са извършвани само частични ремонти. Липсва изградена топлоизолация на външните стени и покрив, което определя високи разходи за енергия. Подовите настилки са предимно от мозайка. Таваните са покрити с обшивка от плоскости шперплат, боядисани с бяла блажна боя, допълват от Общината.

Съгласно енергийното обследване на сградата в момента същата принадлежи към енергиен клас „Е“ по скалата за класовете на енергопотребление за сгради от категорията „Сгради за здравеопазване“ и не отговаря на актуалните изисквания за енергийна ефективност и се нуждае от задължителни енергоспестяващи мерки по ограждащите конструкции на сградата.

Реализацията на проекта предвижда извършване на цялостен ремонт, реконструкция и модернизация на сградата на Медицинския център в гр. Сливница.

Чрез реализацията на проекта ще се подобри работата на екипа на Медицинския център и ще се повиши качеството на предоставяните услуги.

С извършването на цялостен ремонт и обновяване сградата  ще бъде приведена в пълно съответствие с всички съвременни изисквания и критерии за материална база, в т.ч. и с най-високите стандарти за енергийна ефективност.

С изпълнение на проектните дейности ще се подобри цялостната визия и функционалност на сградата.

Всички дейности по проекта, в т. ч. техническата му реализация трябва да бъдат изпълнени до края на месец ноември 2019 г.

EspressoNews