Решения от заседание на общински кризисен щаб-Своге, проведено на 14.03.2020 г.

307 преглеждания

Днес, 14. 03. 2020г., от 11:00 ч., в Заседателната зала на Община Своге, се проведе заседание на Кризисния щаб – Своге, на което се взеха следните решения:

1. Общинският кризисен щаб разпореди на служители от Община Своге да връчат направени изменения на заповед №РД-01-124 / 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, на обектите, които засягат промените;

2.  Общинският кризисен щаб апелира гражданите за стриктно спазване на заповедта с нейните изменения. При установяване на случаи на неспазването й, незабавно да се уведомяват органите на РУ-Своге и РЗИ, чрез тел. 112.

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук