Сменят прелезните настилки в районите на спирки Орлин и Томпсън

336 преглеждания

Движението на ППС ще бъде спряно

Във връзка с изпълнение на обект „Възстановяване па проектната скорост в междугарието Реброво-Своге, път №2 от км 24+598 до км 32+573 е дължина 7984 м“ ще се извърши смяна на прелезната настилка на железопътните прелези на Наш км 31+260 в района на сп. Орлин и км 28+520 в района на сп. Томпсън. Това информира Община Своге на официалния си сайт.

Ще бъде поставена нова еластична настилка, като технологията на монтаж налага спирането на движението на ППС през железопътния прелез. По време на ремонтните дейности ще бъде създадена организация при спешни ситуации да се осигури преминаването па автомобили със специализиран режим на движение (полиция, пожарна и линейка). Строително монтажните работи на км 31+260 сп. Орлин ще се извършват от 19:00 ч. на 05.07.2019 г. до 16.00 ч. на 07.07.2019 г., а на км 28+520 сп. Томпсън от 19:00 часа на 07.07.2019 г. до 16:00 ч. на 09.07.2019 г.

До приключване на ремонтните дейности прелезите ще се охраняват от правоспособни длъжностни лица на ЖПС Враца.

EspressoNews