Спазвайте правилата за пожарна безопасност, апелира Община Драгоман

645 преглеждания

Местната администрация обяви началото на пожароопасния сезон

Община Драгоман съобщи на официалния си сайт, че започна пожароопасният сезон и предупреди гражданите за санкциите, на които подлежат нарушителите на разпоредбите за пожарна безопасност. 

„Във връзка със зачестилите случаи на пожари на територията на община Драгоман, Ви напомняме, че паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци причинява изгаряне на всички органични съставки в повърхностния почвен слой и увреждане на околната среда. Създават се условия за опожаряване на отделни дървета и храсти, а при наличие на неблагоприятен вятър и за засягане на цели горски масиви, чувствителни зони и защитени територии.

С цел предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение и осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии, периодът от 1 март до 31 октомври 2019 г. е определен за пожароопасен в защитените територии – изключителна държавна собственост.

Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци представлява нарушение на законодателството и всеки, който извършва тези дейности, ще бъде подведен под наказателна отговорност както следва:

- Съгласно Закона за опазване на земеделските земи с глоба или имуществена санкция от 120.00 до 2000.00 лв., при повторно нарушение наказанието е в  двоен размер.

- Съгласно Закона за опазване на общинската собственост – с глоба от 100.00 до 6000.00 лв. или имуществена санкция от 1000.00 до 2000.00 лв., при повторно нарушение глобата или имуществената санкция са в двоен размер.

- Съгласно Наредба №2 за опазване и поддържане на противопожарния ред на територията на община Драгоман – с глоба от 50.00 до 5000.00 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност съгласно чл.22, ал.2 от ЗМСМА.“, гласи съобщението, публикувано на сайта на местната администрация.

Моля спазвайте правилата за пожарна безопасност и при възникване на пожар незабавно съобщете на тел. 112, призовават от местната администрация.

EspressoNews