Срокове за кандидатстване, приемане и записване в общинските детски градини и училища в община Костинброд

283 преглеждания

За учебната 2024/2025 година

Срокове за кандидатстване, приемане и записване на деца в общинските детски градини и училища на територията на община Костинброд за учебната 2024/2025 година. За предстоящата 2024/2025 учебна година в общинските училища ще се приемат деца на 5 и 6-годишна възраст в полудневни подготвителни групи за предучилищно образование.

Наред със задължителната образователна програма е осигурена възможност за участие в допълнително обучение по чужди езици, участие в музикални и танцови занимания, приложни изкуства, спортни дейности, допълнителна работа с логопед и ресурсен учител, консултации с психолог. 

За контакти и допълнителна информация:

Първо ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд – тел.: 0721/66 110; 0721/66 111; 0721/66 112, email: info-2308290@edu.mon.bg 

Второ ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд  - тел.: 0721/66 220;  0879 29 78 59, email:  info-2300067@edu.mon.bg 

ОУ „Отец Паисий“, с. Петърч – 07116/20 33, email: info-2302142@edu.mon.bg

Записването в подготвителните групи в училищата става на място извън общото класиране за детските градини.

За кандидатстване в детските градини:

Свободните места за прием на деца за учебната 2024/2025 година се обявяват на интернет страницата на община Костинброд и на информационните табла на съответните детски заведения  в срок не по-късно от 31 март  на текущата година.

За кандидатстване се подава попълнено заявление по образец до директора на едно от детските заведения в срок от 01.04.2024 г. до 10.05.2024 г. и важи за всички общински детски заведения на територията на община Костинброд.      

Заявленията може да се изпращат през електронна поща на посочените в линка адреси: https://kostinbrod.bg/archives/76517

За класиране в детските градини:

Класирането се извършва по график, който се публикува на интернет страницата  на община Костинброд и се обявява на видно място в детските заведения в срок до 31.05.2024 г.

Информация за първото класиране се публикува на интернет страницата на община Костинброд и се изнася в списъци пред  детските градини на 31.05.2024 г.

В 10-дневен срок от обявяването на класирането, родителите/настойниците на приетите деца писмено потвърждават записването  при директора на съответното детско заведение, като подават заявление за прием по образец, заедно с необходимите документи, доказващи декларираните общи и социални критерии.

При записване родителят/настойникът се запознава със списъка на необходимите медицински изследвания и документи.

Свободни места

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук