Стартираха ремонтните дейности по проект „Изграждане и рехабилитация на част от улична мрежа в община Своге“

233 преглеждания

Финансовите средства са отпуснати от „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020г.,

На 3-ти май 2019 г. бе открита строителна площадка на улици 19-та и 7-ма в село Владо Тричков. Строително-ремонтните дейности са част от проект „Изграждане и рехабилитация на част от улична мрежа в Община Своге“, одобрен за финансиране от Държавен фонд „Земеделие“. Финансовите средства се отпускат от „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020г., Договор № 23/07/2/0/00836 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Церемонията по първа копка на обекта откри инж. Валентин Михайлов заместник- кмет на Община Своге, който поздрави присъстващите като спомена, че общинското ръководство работи от 2016 година по подготовката на проекта и процеса по оценка. Господин Михайлов оцени проекта като изключително важен в инфраструктурно и социално-икономическо отношение за жителите на село Владо Тричков.На церемонията присъстваха Илия Богданов - заместник-кмет, Иван Николов - кмет на Владо Тричков, представители на фирмата-изпълнител, на строителния надзор, експерти „Инвеститорски контрол“, служители на общинска администрация, гости, медии. Кратка програма изнесоха самодейните състави към НЧ „Народна култура 1954”- с. Владо Тричков, които направиха свидетели присъстващите на магията на българския танц и песен. След официалната част екипът направи разходка по ул. 19-та, от където първо ще стартират ремонтните дейности.

В сградата на кметството в село Владо Тричков бяха подписани Протокол 2 за откриване на строителна площадка и всички прилежащи документи. За Община Своге подпис положи заместник- кметът по строителство инж. Валентин Михайлов, за изпълнителя „Вера Строй“- Ани Пашова, за строителния надзор - Веселин Дремсизов.

EspressoNews

Снимки: Община Своге