Стрелби със стрелковото оръжие и бойни машини ще има на учебен център „Сливница” и през февруари

1447 преглеждания

В района на полигона не се допускат хора, машини и животни

И през месец февруари на Учебен център „Сливница”, ще се провеждат стрелби със стрелковото оръжие и бойни машини. Това информира Община Сливница на официалната си страница. Ще се извършват и моделни експерименти с взривни вещества и пиротехнически смеси, съгласно „Курс за стрелби със стрелково оръжие и бойни машини във въоръжените сили на Република България” и на основание заповед № ЗНО- 63/27.03.2015 г., на началника на отбраната.

Мероприятията ще се проведат на:

03.02.2020 г., 04.02.2020 г., 07.02.2020 г., 10.02.2020 г., 11.02.2020 г., 13.02.2020 г., 14.02.2020 г., 18.02.2020 г., 20.02.2020 г., 24.02.2020 г., 26.02.2020 г. и 28.02.2020 г. за времето от 08:00 ч. до 17:00 ч.;

19.02.2020 г. и 20.02.2020 г. за времето от 08:00 ч. до 17:30 ч.;

22.02.2020 г. и 23.02.2020 г. за времето от 10:00 ч. до 18:00 ч.;

05.02.2020 г., 06.02.2020 г., 12.02.2020 г., 17.02.2020 г., 25.02.2020 г. и 27.02.2020 г. за времето от 08:00 ч. до 23:00 ч.

По време на провеждане на стрелбите и взривните работи е много опасно преминаването на хора, животни и техника в близост до границите на полигона, както и навлизането в самия полигон. Неспазването на горепосоченото може да доведе до допускане на инциденти и нещастни случаи. Забранено е да се събират метални и други отпадъци в района на полигона.

EspressoNews

Снимката е излюстративна