Съобщение за инвестиционно предложение публикува Община Своге

582 преглеждания

Стартира процедура по ОВОС

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), на официалния сайт на Община Своге бе публикувано съобщение от „Борима ууд” ЕООД, с. Церово.

Компанията информира засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Реконструкция и разширение с пристройка към съществуваща едноетажна сграда за дърводелски цех“,  УПИ IV – 90, кв. 15, с. Церово, община Своге, Област Софийска.

За контакти: Антон Любчев Щерев, тел.: 0889638391, Shterev_a_l@abv.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Източник: Община Своге