С европари борят младежката безработица в Петърч

2010 преглеждания

С европари борят младежката безработица в Петърч

Вече повече от година трансграничен проект между село Петърч, България и град Пирот, Сърбия насърчава справянето на местни младежи с предизвикателствата пред намирането на работа. Как се търси работа и как да се държим по време на интервю, как се подготвя автобиография, бизнес план или маркетинг за готов бизнес – всичко това са само част от уменията, които 24-те младежи са усвоили по време на курса.

„Още в училище бяхме учили част от материалите, но тук всичко беше много по- систематизирано, а и лекторите бяха много по-забавни. Работехме по реални бизнес идеи и се запознахме и със ситуацията в Сърбия и как там се случват нещата. Определено курсът ми беше много полезен и интересен, а и намерихме много нови приятели в нашата съседка“ – казва 20-годишната Изабела Евтимова, участник в проекта.

За успешното реализиране на проекта, по Европейската програма за Трансгранично сътрудничество ТГС България – Сърбия, са закупени 26 броя лаптопи за читалището в село Петърч – Нов Живот 1919 и Клуб Победник, град Пирот, които да се използват и в бъдеще от младежите в двата региона. Чрез модернизиране на базата читалищата могат да посрещнат предизвикателствата на дигиталната ера, в която живеем и да отговорят по адекватен начин на нуждите на пазара на труда.

„Младите предприемачи днес – успешни хора на бъдещето“ е проект, който цели насърчаване на устойчиви, дългосрочни и съвместни бизнес инициативи, включително насърчаване на предприемачеството на младежите. Всички полезни съвети от цялостния курс са запечатани в двуезично ръководство на Български и Сръбски език и могат да бъдат намерени в местните читалища и библиотеки. Проектът е реализиран от Читалище "Нов живот 1919", село Петърч и клуб "Пебедник" от сръбска страна, като среща сътрудничеството както на общината в с. Петърч, така и на град Костинброд.

Официалното закриване на проекта „Младите предприемачи днес – успешни хора на бъдещето“ се проведе на 09 февруари 2018 г. в ресторант Алба, село Петърч. Освен участниците по проекта, специални гости ще бяха и кметът на град Костинброд – Трайко Младенов, кметът на село Петърч - Борислав Борисов, както и представители на община Пирот и местния културен център, заедно с г-н Неманя Цветкович. 

Ето какво сподели Лилия Буюклийска, Специалист Комуникации на проекта:

 

Десислава Василева