С почистване на Алдомировското блато Областната администрация завърши участието си в тазгодишната кампания "Да изчистим България заедно"

709 преглеждания

С почистване на района около Алдомировското блато Областната администрация на Софийска област завърши участието си в тазгодишната кампания "Да изчистим България заедно".

В акцията се включиха и служителите на Общинска администрация Сливница, кметство Алдомировци и ТП ДГС-Сливница, които като домакини организираха мероприятието.

Приятна изненада за всички, дошли да почистят и спомогнат за облагородяването на района, бе фактът, че през изминалата година посетителите на защитената местност не са оставяли много боклук след себе си.

Припомняме, че един от районите, избирани за почистване от община Сливница в рамките на кампаниите през 2012, 2013 и 2014 година, отново бе този. Тогава бяха събирани много по-големи количества отпадък.

Усмивка предизвика постигнатият дълготраен ефект и желанието на жителите и гостите на с. Алдомировци да запазят приятния облик на мястото.

В тази връзка Областният управител на Софийска област отправи апел към гражданите да вземат за пример местата като Алдомировци, където природата се цени и пази с усилията на всички жители, даващи пример и на туристите. Г-жа Росица Иванова изказа и благодарност към ръководството на община Сливница за добрата организация на кампанията. 

В Алдомировското блато се срещат шахматовидна ведрица, ниска теменуга, голяма бяла чапла, малък и голям воден бик, белоока потапница, черни щъркели. Освен, че е защитена местност, Алдомировското блато е включено в Натура 2000 и е част от Рамсарската конвенция.

Източник: Областна администрация Софийска област