С ремонти и реконструкции в община Своге се готвят за активния сезон

699 преглеждания

Строителство на редица места в летните месеци

Редица ремонти и подобрения бяха направени на територията на община Своге в летните месеци. Местната администрация използва отпускарския сезон, за да подготви за старта на учебната година детските и учебните заведения в населените места в свогенско, както и да ремонтира част от уличната инфраструктура и градската среда. Заместник-кметът на Своге инж. Валентин Михайлов информира къде и какви ремонти са направени:

В с. Гара Лакатник се извършва основен ремонт на покрива на Основно училище „Христо Ботев”. Общината има уверението на фирмата изпълнител, че ремонтните дейности ще приключат до първия учебен ден.

Приключи асфалтирането на ул. Виновград в с.Гара Лакатник.

Реконструкцията на ул. Табаните, ул. Неврелов дол и ул. Бор в кв. Дренов, град Своге се очаква да завърши в указания срок. Почти завършена е подпорната стена на ул. Табаните. Спешно бяха подменени 60м. от водопроводната мрежа. Извършени са изкопните и част от насипните работи. Предстои изграждането на отводнителните канавки и асфалтирането на улиците.

Изграждането  на  обект „Напорен резервоар, техническо помещение за обеззаразяване на водата и изграждане на водопроводни връзки от и към новият резервоар” в кв. Козарника, гр. Своге леко изостава от графика. До момента са извършени изкопни дейности, положени са фундаментите и е започнато изграждането на стените на двете камери.

По искане на кметския наместник на с. Оплетня бе бетонирана основната улица в селото.

В с. Гара Бов приключи частичното асфалтиране на ул. Искър.

През месеците юли и август бяха извършени ремонтни дейности в детските градини в с. Гара Бов, с. Церово, с. Свидня, кв. Дренов, гр. Своге, с. Реброво и с. Владо Тричков.

С Постановление №172/17.08.2018г. на Министерски съвет на Република България са отпуснати средства за укрепване и възстановяване на уличното платно на ул. Каменярска в гр. Своге. Предстои да бъде изготвен проект и в най – кратки срокове да се пристъпи към строително -монтажни работи.

През месец август се очаква да започне реконструкцията на площада в с. Церово.

EspressoNews