С урок по история и родолюбие, в Костинброд отбелязаха 150-годишнината от учредяването на Българската екзархия

240 преглеждания

Участие в него взеха всички училища на територията на общината

С урок по история и родолюбие, в Костинброд отбелязаха 150-годишнината от учредяването на Българската екзархия. Участие в него взеха всички училища на територията на общината. В НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1890”, учениците представиха интересни презентации по темата.

Гости на мероприятието бяха Анастасия Попова - общински съветник и директор на ЦОП „Промяна”, Таня Иванова - началник отдел „Социални и хуманитарни дейности”, Кристина Йорданова - старши специалист „Култура и спорт”, Светослава Иванова - директор на ДЦРДУ, Красимира Манова - директор на II ОУ „Васил Левски”.

За своето представяне участниците бяха наградени с грамоти, книги, знамена, подсигурени от Община Костинброд и трите градски читалища.

На 28 февруари 1870 година великият везир на Османската империя Али паша признава правото на българите да имат самостоятелна църква, отделна от Цариградската патриаршия. След десетилетна борба за българска църковна независимост, султан Абдул Азис издава ферман, с който се учредява самостоятелна българска църковна екзархия (управление) в рамките на Цариградската патриаршия. Ферманът, въплътяващ надеждите на българското православно духовенство и вярващи, е показан пред българската колония в имперската столица на 1 март от амвона на стария храм „Свети Стефан“. По силата на султанския ферман и екзархийския устав, изработен от църковно-народния събор свикан в Цариград в следващата 1871 година, Българската екзархия е призната за официален представител на българската народност в Османската империя.

Снимки: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук