Трайко Младенов: „Когато има разбиране и диалог, решения на проблемите винаги ще се намират“

1054 преглеждания

Кметът на Костинброд в интервю за EspressoNews

По актуални въпроси свързани с решаването на наболели проблеми в община Костинброд - ВиК, транспорт и АЧС, разговаряме с кмета Трайко Младенов. 

В края на лятото на все повече места в страната гражданите поставят въпроса с водоснабдяването в населените места. Как стои той и има ли напрежение в тази посока в община Костинброд?

Разбира се, че има трудности, особено след засушаването в последните два месеца, което намалява драстично водата във водоизточниците, а срещу природата не можем да вървим. И винаги, в такава ситуация, има хора, които къде от липса на информация и търпение, или пък търсейки политически дивиденти, особено сега, преди изборите използват темата, за да нагнетяват напрежението. Има и още нещо, което често се пропуска - в общината официално са регистрирани 12 хил. души, а реално те са около 30 хил., ако говорим конкретно за водата, това значи и повече потребители и консумация и то през летния период, когато хората масово ходят по вилите си и в къщите си на село, както и нерегламентирано поливат градините си.

Какви са реалностите и какво прави общината по отношение на ВиК сектора, за да реши проблемите на гражданите?

Нека започнем с Костинброд, където досега изградихме 40 км водопровод със сградни отклонения и 44 км канализация по проект „Воден цикъл на град Костинброд - 1 етап“. Това решение е трайно и устойчиво и вече не говорим за аварии и загуби в мрежата, което преди това беше ежедневие. Работата по водния цикъл е свързана с цялостната подмяна на ВиК мрежата и едновременно с това и с подновяване и преасфалтиране на улиците в града. Изградихме цялата „кръвоносна система“, като следващата стъпка, по която се работи да се преоборудват  помпените станции, да се направят нови сондажи и да изградят  допълнителни водохващания, за да увеличим дебита на водата и тя да покрива изцяло нуждите на града. Когато гражданите казват „Воден цикъл за десетки милиони”, трябва да знаят, че изградената водопроводна мрежа в града е нова, но в помпените станции е необходимо да се направят реконструкции и промени, а от тях идват проблемите. „За да функционира една кръвоносна система, трябва да има здраво сърце“!

Имаме спечелен проект от ДФ „Земеделие“, обхващайки реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в  най-големите населени места в общината. В село Петърч, включва 21 км реконструкция на водопровода, с отклонения към сгради и изграждането на нова помпена станция за нуждите на селото. В Петърч мрежата е стара и постоянно дава аварии, като понякога са по 30 на месец. В този проект се включва и подмяна на водопроводни клонове /1.8 км./ в село Драговищица. Подготвихме проект за цялостна рехабилитация и реконструкция на водопроводната система за селата Драговищица и Голяновци. Проектът е готов за финансиране от националния бюджет или европейски програми.

Направили сме всичко необходимо от наша страна със средства на общината - от проектиране, до провеждане на процедура по избор на изпълнител и сега очакваме финансирането, за да започнем фактическата реализация на проекта. От страна на ВиК-София област имаме направени над 700 000 лв., инвестиции, в които влиза изграждане на магистрален водопровод от помпена станция „Шияковци“ към Костинброд, ремонти на участъци от мрежа по селата и вилна зона Безден, за нов основен ремонт  на резервоара в село Опицвет, в село Драговищица, изграждане на изключително модерна помпена станция в Опицвет, която покрива нуждите както на община Костинброд, така и на община Сливница и др. Както виждате, реална работа се върши и се залагат сериозни инвестиции за обновяване на мрежата, която ще служи на жителите на общината десетилетия наред. Искам да подчертая изрично доброто ни сътрудничество с ВиК-София, което отговаря за 22 общини и работи във всички тях по решаване на проблемите с водоснабдяването.

Планинските села в общината също имат сериозни проблеми с водоснабдяването, какво правите за решаването им?

Петте планински села - Бучин проход, Понор, Дръмша, Дреново и Чибаовци, са в много тежко състояние, както поради безводието, така и поради факта, че районът е трудно достъпен и планински, а от друга страна водопроводна мрежа има само в 3 от селата, която е много стара и амортизирана. Работим съвместно с МРРБ, като на общината е предоставен проект, възложен от министерството, който ние съгласуваме по институциите. Миналата година имаме отпуснати средства за проучване на два съществуващи и изграждане на два нови сондажи. Имаме готовност да кандидатстваме за национално финансиране или за средства по европейските програми, за да реши трайно проблемът с тези села. Има логика и последователност в това, което правим и мисля, че кореняците в общината ни разбират и са толерантни към усилията. Първо и най-важно беше да постигнем добро решение за общинския център, където живеят и работят най-много хора, след това в най-големите села - Петърч, Драговищица и Голяновци, които по население са по-големи от някои общини в Северозападна България, като паралелно и с инвестиции от страна на общината готвим проекти и си партнираме със съседни общини, бизнес и държавата. Ще дам пример със село Бучин проход, през който преминава ремонтиращия се път , който е част от Републиканската пътна мрежа София-Лом. Там, общината предостави средства на ВиК за закупуване на материали и подмяна на стария водопровод, който се намира под пътя. Така, след полагането на асфалта на ремонтирания път, няма да се налага той да бъде разкопаван и асфалтиран  отново заради аварии в остарял водопровод. Има и още много подобни примери, в които отделяме средства от бюджета, даваме комплексни решения и си партнираме успешно за решаване на локални проблеми във ВиК сектори. Вярвам, че това ще бъде разбрано, независимо, че макар и скъпи, инвестициите във водопроводната мрежа не са пред погледа на хората и лесно се забравят неудобствата от предходното време. Инвестициите във водопровод и канал не са видими за жителите на града и селата ни, но крайният ефект от тях е изключително важен. Никой не ходи да гледа помпената станция в Опицвет, новите резервоари или пък тръбите, които остават под земята, но да има питейна вода е приоритет, както  за общината, така и за ВиК дружествата - колкото и да е проблемен този сектор.

Кока Кола обявиха инвестиция в нов водопровод, това ще помогне ли на града?

Да, при откриването на новата производствена мощност на компанията, главният изпълнителен директор на Кока Кола оповести за инвестиция от три милиона лева в проекта за водопровод, който ще бъде дарен на общината и ще захранва, както предприятието с 36 литра в секунда, така и град Костинброд с 10 литра в секунда. Срокът за реализация на проекта е до края на 2020 година, така че и с помощта на един от големите инвеститори в общината, а и в България изобщо, благодарение на добрите партньорски отношения, създаваме условия за по-добро качество на живот и трайно решаване на въпроса с водоснабдяването на гражданите.

Тогава от къде идва напрежението и какво се случва с вилна зона Брагандия?

Напрежение винаги може да се създаде, когато няма желание за диалог. Няма нищо по-естествено, когато има проблем, гражданите да сигнализират и да поискат среща с представители на общината, с ВиК и да търсим заедно решение. Когато едната страна в диалога отсъства, се нарушава основния принцип на полезната комуникация и се създава напрежение между хора и институции. Както казах, в общината има много външни хора, които са закупили имоти или са си построили къщи във вилните зони по селата. Те не познават достатъчно добре ситуацията и това, което се прави за решаването на проблемите и реагират спонтанно или провокирани от недобросъвестни лица, за разлика от местните хора, с които общуваме постоянно. Такъв е и случаят и с Брагандия. Много е просто - за да има вода там, където са си построили вилите, трябва първо да бъде изграден водопровода в Драговищица и Голяновци, които са свързани и чак тогава да се подходи към вилните зони. Там вода не е имало и когато са купили имотите си, затова и цената им е толкова изгодна. Така че, моят апел и съвет към тези хора е, да бъдат по-толерантни и да не гледат само своя личен интерес, а да изчакат цялостното решаване на казуса, от който ще бъдат удовлетворени жителите и на двете села и на вилните зони в тях. Ние, като ръководство на общината и в предходния мандат и в този, както се вижда от резултатите работим точно за това, да създадем водопроводна инфраструктура, която решава проблемите умно, устойчиво и за години напред.

Какво е наследството, което получихте от предходните управления?

Вече споменах, остаряла мрежа, много аварии и постоянен недостиг на вода, недоволни хора и постоянно напрежение. За съжаление, дълго време нищо позитивно не беше правено в тази посока от десетилетия. Даже обратно, хем редовното оправдание на предходните ръководства /до преди 8 години/ беше липса на средства, хем обществени пари са разхищавани без никакъв резултат. Ще дам само два от най-ужасяващите примера. Единият е изградената помпена станция в село Чибаовци, за която са платени около няколко стотин хиляди на място, на което сондажа не дава достатъчно вода за селото. Направен проект, отделени средства и закопани в нищото. През изминалата година ние отделихме средства за допълнително проучване на сондажите там и се оказа, че вода в по-голямо количество няма да има. Още по-тежък беше случая с пречиствателната станция в Петърч, която през 2006 г. е отдадена под наем за 10 години, като цената на годишния наем е 81 лв. Парцел от няколко декара със сгради и инфраструктура отдаден под наем за тази смешна цена. Така, общината едновременно е загубила за дълъг период възможност да печели финансиране за проекти, за които е необходимо да има пречиствателна станция от една страна, от друга нито един от поетите от наемателя ангажименти за инвестиции не са направени и от трета, няма какво да говорим за наемната цена. Трябваше да изчакаме до 2016 г., докато срокът на този договор изтече. Това са разликите между нас и онези преди нас. Ние правим инвестиции от стотици хиляди левове, средства на общината във ВиК мрежата, реализираме проекти за милиони левове, търсим партньорства и работим за това да управляваме водните ресурси на общината и региона умно, в интерес на хората и природата.

Няма как да не попитам за скорошните вълнения, свързани с редовния транспорт до София?

Считам, че решаваме въпроса с транспорта до София изцяло в интерес и в диалог с гражданите. Изчакахме докато се представи официално автобусния превозвач избран от Софийската квота и той да започне да изпълнява курсовете по утвърдения график. Веднага се отчете, че те са недостатъчни, за да поемат целия пътникопоток. Предприехме мерки и направихме необходимото, за да задоволим нуждите на гражданите, ползващи обществения превоз. Пак искам да подчертая, че броят на реално живеещите хора са повече от регистрираните и този дисбаланс винаги ще дава отклонения по отношение на този тип дейности, но когато има разбиране и диалог, решения винаги ще се намират. Ние, като общинско ръководство и администрация предпочитаме и търсим този подход.

Ще бъде ли намален трафика на камиони през града?

Още един сложен въпрос, на който търсим устойчиво решение. Работим с община Божурище и в момента за това проекта, който те имат, за рехабилитация на пътната отсечка между Божурище и Костинброд да бъде преработен, за да може по него да се движат не само леки автомобили, но и тежкотоварни. Основно по този път преминават жители и гости на общината ни, така че той се явява важна пътна артерия за вход-изход на града ни и основна връзка с автомагистрала „Европа“.  Казусът е сложен, защото пътят се намира на територията на община Божурище, а ние искаме като община, съвместно с Кока Кола като инвеститор да реализираме този проект и да получим финансиране за него. Ако това се случи, Кока Кола като инвеститор клас А ще може да получи средства от Министерството на икономиката, това беше подчертано и от премиера при откриването на новите производствени мощности на компанията. По този начин целият трафик, който се очаква да  достигне 400 тира, ще може да се движи по тази пътна отсечка, а не през града. В проекта предвиждаме да бъде направено и кръгово кръстовище, на територията на община Костинброд. Това ще бъде добър пример за симбиозата между двете общини и такъв голям инвеститор. Важно е районите да си комуникират, защото сама една община не може да направи много. Особено за такъв сложен проект или други проекти, свързани с управлението на отпадъците, водите и т.н. Трудно е, но не е невъзможно. Бъдещето е на регионите. Тук, сега се учим и правим неща, които в Европа се правят вече от години. Помагат ни различията - ние сме общи в различията си. Ако бяхме еднакви щяхме да сме конкуренция и съм горд да отбележа, че работим успешно с кметове от различни политически сили и сме много единни и последователни в разбиранията си, независимо от партийните цветове. Това е добър пример и аз ще продължа да го отстоявам като принципна позиция, защото независимо от критики, от опити за омаловажаване на направеното, за провокиране на протести или лични атаки срещу мен и хора от екипа ми, направеното остава и тези, които разбират и милеят за града и общината го виждат. Стилът на работа, основан на диалог, активна политика и търсене на конкретни решения за даден проблем, който изградихме през мандата, се надявам да бъде оценен по достойнство от гражданите и вярвам, че с екипа ми имаме тяхната подкрепа.

Областната управа включи района от 20 километра от село Петърч в карантинна зона, във връзка с разпространението на африканската чума по свинете и препоръча на собствениците на прасета в личните стопанства да ги заколят, като част от мерките по превенция. Как върви този процес?

Така е, защото на територията на община Костинброд е единствения в цяла Софийска област свинекомплекс за промишлено отглеждане на прасета, затова, като част от общите мерки за спиране на разпространението на африканската чума по свинете бе издадена тази препоръка. Държа да подчертая дебело - в общината няма регистрирани случаи на болестта и умъртвени насилствено прасета по тази причина. Гражданите от своя страна, независимо от недоволството, което е естествено и благодарение на добрата комуникация между институциите направиха необходимото, за да се съобразят с направените препоръки и нямаме нито едно загробено прасе. Човешкият фактор и правилния подход към търсенето на решения винаги дава добри плодове. Собствениците на прасета, които изпълниха препоръките и заклаха своите животни, получават средствата за дезинфекция на обектите от държавата и в момента няма напрежение в общината ни по тази тема. Нямаме нито едно умъртвено принудително прасе, не загробвахме животни в отреден в общината терен. Средствата отделени от държавата се предоставят на стопаните - и това са факти.

И накрая каква е вашата формула за решаване на проблемите?

Ето, конкретни приемри. В първия ден, в който превозвачът от софийската квота започна да вози в общината ни направихме работна среща с него, костинбродския превозвач и столична община и след три дни вече имаше реални решения по казуса - и това е факт.

Проблемите във ВиК сектора са не един или два, но вчера съм се срещал с жители от село Чибаовци, днес съм говорил с живущи от село Градец, с ръководителя на ВиК-Костинброд се чуваме ежедневно за състоянието в града ни - и това са факти.

Проблемни теми, които трупат негатив, които са трудни за решаване и изискват анализ, време и последователни действия, които не са популярни и положително котируеми в съзнанието на гражданите ни, които предразполагат да ги отбягваш, а не ребром да търсиш решението им. Но аз и екипът ми не бягаме и страним от тях. Заставаме с лицата си и сме готови да отговорим на всеки въпрос, колкото и сложен да е той, но тогава, когато има чуваемост от всички страни.

Десислава Василева