Търгове за отдаване под наем на имоти обяви община Драгоман

206 преглеждания

Обявена е и продажба на движима вещ общинска собственост

Община Драгоман публикува пет заповеди за откриване на процедури за провеждане на търгове с явно наддаване. Те са за отдаване под наем на земеделски земи на територията на общината и продажба на движима вещ общинска собственост.

Търси се наемател за срок от 3+3 (три плюс три) години на земеделски имоти в землището на гр. Драгоман и селата: Цръклевци, Чуковезер, Табан, Чорул, Драгоил и Големо Малово.

Открита е и процедура за провеждане на повторен търг за продажба на движима вещ общинска собственост - Volkswagen Golf, както и повторен търрг за отдаване под наем за срок от 5+5 /пет плюс пет/ години на недвижим имот -строително петно № 5, с площ от 10 кв. м. съгласно Схемата за разполагане на временни преместваеми съоръжения в гр. Драгоман - гаров площад за поставяне на павилион с търговска цел.

Търговете ще се проведат на 27 август 2019 г. в административната сграда на община Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ №26, заседателната зала.

Тръжната документация може да бъде получена в деловодството на община Драгоман в срок от 05.08.2019 г. до 14:00 ч. на 26.08.2019 г. срещу платена невъзстановима такса. Срокът за подаване на заявления за участие е до 15:00 ч. на 26.08.2019 г.

Заповедите за обявяване на процедурите и пълната информация за тях, може да видите на сайта на Община Драгоман.

EspressoNews

.