Услугата „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Своге“ е с удължен срок на действие

139 преглеждания

Социалната услуга се предоставя на 100 жители на общината

След сключено Допълнително споразумение между Агенция за социално подпомагане, в качеството си на „Управляващ орган“ и  Община Своге, в качеството си на „Партньорска организация“, Процедура BG05FMOP001-5.001-0071-C04 - „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Своге“ е с удължен срок на действие до 30.06.2022 г. включително.

Социалната услуга се предоставя на територията на община Своге от 04.01.2021 г. и се състои в осигуряване на безплатен топъл обяд, в работни дни,  включващ: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт на общо 100 лица, жители на общината.

Източник: Община Своге

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук