Утре ще се проведат технически прегледи на собствениците на земеделска и горска техника в община Сливница

799 преглеждания

На 15.09.2016 г. в гр.Сливница от 09.30 ч. до 16.00 ч. в двора на ЗК ще има представители на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област за провеждане на годишни технически прегледи, на собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, научи EspressoNews от публикувано на сайта на община Сливница писмо на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област.

На същата дата трябва да се явят и собствениците нарегистрирани и новозакупени машини, както и тези, чиято техника домува или работи на територията на община Сливница.

На неявилите се собственици, ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника. 

EspressoNews