Учениците от СУ „Иван Вазов“, гр. Свогe ще участват в „Творческо ателие за предприемачи“

104 преглеждания

Със спечеления проект ще се обнови учебна стая и ще се повишат на уменията и знанията на учениците

СУ „Иван Вазов“ гр. Своге, спечели проект по инструмента за предприсъединителна помощ на програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Блгария-Сърбия 2014-2020. Името на проекта е „Creative Caravan” („Творческо ателие“) с номер CB007.2.22.172, като водещ партньор е Факултет по икономика на Университета в Ниш, проектни партньори са сдружение Млади посланици от Ниш и Фондация Каузи от София.

Проектът е по приоритетна ос 2 Младеж, специфична цел 2.2 Създаване на мрежи между хората. Основната цел на проекта „Творческо ателие“ е да повиши обществената осведоменост и уменията в областта на предприемачеството, свързани с пазара на труда, сред младото население в трансграничният регион, чрез иновация в обучителните системи с въвеждане на нови модели на комуникация и презентация.

Дейностите по проекта са базирани на бизнеса и креативната индустрия. Обучение на избрани групи от млади хора от Сърбия и България, с които ще работят експерти в реална бизнес среда с микропредприятия (млади предприемачи, социални бизнесмени и т.н.) за да се развият техните бизнес модели и умения за пласиране на пазара на труда. Този процес ще бъде записан във формат на ТВ шоу и ще бъде излъчен по регионални телевизионни станции, с идеята да се споделят знания и да се промотира предприемачеството, през всички фази на развитие на микропредприятията в реална бизнес среда в България и Сърбия. В края на проекта ще бъде организирана ЕКСПО конференция, за да се представят разработените решения за микропредприятия и да се сподели опита на всички участници в проекта.

Проекта ще:

- Подобри предприемаческите умения на младите хора и ще подкрепи тяхната креативност, иновативни умения и прехода от училище към работна среда

- Ще разработи нови модели на обучение чрез работа и програма за менторска подкрепа за младите хора основана на обучение чрез работа в обучителните институции.

- Допринесе за разработването на познания и предаването им на младите хора, които живеят в трансграничният регион.

- Допринесе за разработването на бизнес модели и маркетингово позициониране на местни микропредприятия в трансграничният регион.

- Индиректно ще се подкрепи заетостта в трансграничният регион.

Той е насочен към следните целеви групи: млади хора от 15 до 30 г, предприемачи, микро предприятия в трансграничният регион.

EspressoNews