Ученици от ПГ „Велизар Пеев“ получиха удостоверения по ОП Развитие на човешките ресурси

529 преглеждания

Бъдещите предпиемачи получиха умения за успешно стартиране на собствен бизнес

Нина Копринджийска – зам.-кмет на община Своге, връчи удостоверения на 52 младежи, които се включиха в проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Костинброд, Своге, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, става ясно от информация на интернет страницата на ПГ "Велизар Пеев" в град Своге. 

Проектът е одобрен по Процедура BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество“, по ОП РЧР 2014-2020., като събитието по връчване на удостоверенията на бъдещите предприемачи се проведе на 15.02.2019 г. в училището.

За община Своге проектът стартира през септември 2018 г. с провеждане на информационна среща, на която бяха представи възможностите за реализация на собствен бизнес, в зависимост от спецификата на региона и бизнес климата, както и начина за достъп до европейско финансиране и начален капитал. Във втората част от проекта участниците преминаха обучение, на което беше предствен процесът по планиране, подготовка, създаване и последващо управление на самостоятелен бизнес.

След преминалото обучение, може да се приеме, че младите хора имат умения за разработване на жизнеспособни бизнес идеи, както и за адекватно управление на собствена стопанска дейност.

EspressoNews

Снимки: Страница на ПГ "Велизар Пеев" - Своге