Ще бъдат отворени офертите за доставка на техника за превенция на наводнения по проект на община Своге

771 преглеждания

На 07 август 2017г. (понеделник) от 9:30 часа в конферентната зала на Община Своге ще се състои отварянето на офертите за доставка на специализирано оборудване по Проект № CB007.1.31.287 “Съвместна превенция и смекчаване на последствията от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина“ с финансовата подкрепа на програма INTERREG IPA България-Сърбия. Договор за финансово подпомагане № РД-02-29-279 / 22.11.2016г. Това става чсно от публикация на официалния интернет сайт на община Своге.

Припомняме, че през 2016 година община Своге спечели проект за превенция на трансгранични кризи, чиято стойност е 310 000 евро. Със средствата, осигурени от европейските фондове,общината ще може да закупи камион за отпушване на шахти и канали, както и необходимото оборудване за превенция на щети. Проектът предвижда още обмяна на опит, създаването на условия за общи действия и споделяне нa ресурси при възникване на природни и причинени от човешка дейност бедствия в двете партниращи общини.

Първата пресконференция по проекта се проведе през месец юни, на която проектът беше определен като най-значимата изява на сътрудничеството между общините Своге и Мерошина.

Община Своге стартира процедурата по възлагане на поръчка за доставката на специализираното оборудване отново през месец юни 2017-та.

EspressoNews