Последни новини

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в нормативната уредба за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000”
българия, общество

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в нормативната уредба за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000”

С предложеното допълнение в обхвата на подпомагане по интервенцията се включват пет защитени зони по Директива 92/43/ЕИО

Регистрираните земеделски производители, чиито площи са пострадали от проливните дъждове, могат да подадат заявление за обследване
българия, общество

Регистрираните земеделски производители, чиито площи са пострадали от проливните дъждове, могат да подадат заявление за обследване

Експертните комисии ще обследват земеделските площи веднага, след като метеорологичната обстановка го позволява и водата от площите се е оттекла