Последни новини

Отвори врати първият в община Костинброд Консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
костинброд, събития

Отвори врати първият в община Костинброд Консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Адресът на Консултативния кабинет е ул. „Георги Сава Раковски“, Общински пазар – гр. Костинброд, офис номер 13.