Община Своге обяви конкурс за две длъжности

667 преглеждания

Вижте подробности

Oбщина Своге публикува на своята интернет страница обяви за провеждане на конкурс за длъжностВътрешен одитор в звено Вътрешен одит и Ръководител на звено Вътрешен одитор“.

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Своге, пл. „Александър Стамболийски“ № 7, в 10-дневен срок от публикуване на обявите. 

Документите могат да се подават и по електронен път, като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Обявите, Заявлението и Декларациата можете да намерите на сайта на Община Своге.EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук