Няма замърсяване на въздуха след пожара от днес в бившия завод „Нива“ в град Костинброд

105 преглеждания

Община Костинброд подаде сигнал в Регионална инспекция по околна среда и водите. Извърши се измерване на фините прахови частици, във връзка с възникналия пожар в бившия завод за производство на олио и сапуни в град Костинброд.

Два часа след пожара, представители на Регионална инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/, Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС / и главният Еколог на община Костинброд извършиха извънредна проверка на място.

Пожар възникна в бившият завод Нива в Костинброд

Измерването се извърши посредством мобилен газанализатор за аварийни ситуации.

Мястото на измерването и позиционирането на проверката бе в градинката „Д-р Никола Чилов“, на ъгъла на ул. „Славянска“и ул. „Христо Ботев“.

Измерени бяха моментните стойности на следните показатели: въглероден диоксид, въглероден оксид, азотен диоксид, диазотен оксид, серен диоксид, амоняк и метан.

Моментните стойности на показателите на качеството на атмосферния въздух не са отчели опасни нива на вредни вещества в атмосферния въздух, като към момента на измерването, концентрациите са под границите на откриване.

Източник и снимка: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук