Регистрация за дърводобив в община Годеч

1162 преглеждания

Жителите на община Годеч, които искат да получат разрешение за дърводобив за битови нужди  и строителна дървесина е необходимо да се регистрират при кметовете, кметските наместници по населени места и еколога към община Годеч за гр. Годеч, с. Равна и с. Лопушня в срок до 01.09.2017 г., става ясно от съобщение публикувано на официалната страница на общината. Съобщението е във връзка с постъпила в община Годеч заповед на директора на ТП  „Държавно горско стопанство – Годеч“ за реда и начина за даване на дърва за огрев и строителна дървесина на жители на община Годеч.

Допълнителна информация може да получите от еколога към община Годеч – Емилия Николова. Телефон за връзка: 072998051.

EspressoNews