12 кандидати се борят за изграждането на участъка между Драгоман и Сливница

633 преглеждания

Прогнозната стойност на модернизацията на 17-километровата отсечка е 117 млн. лв. без ДДС.

Станаха известни участниците в обществената поръчка за изграждането на 17 км от път I-8 - между Драгоман и Сливница, информират от АПИ.

12 са отворените оферти за избор на изпълнител за изготвянето на технически проект и строителство на обект: Модернизация на път І-8 Калотина - п. в. „Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447,20 и етапни връзки“. Това е участъкът между Драгоман и Сливница, с дължина 16,98 км. Индикативната стойност на проекта е 117 млн. лв. без ДДС и ще се финансира от републиканския бюджет. Вчера същият брой предложения бяха отворени и за първата отсечка между граничния пункт Калотина и Драгоман.

Отворените оферти, по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, са на:

ДЗЗД „Виа Милитарис – Хер“, в което са: „Автомагистрали Черно море“ АД и „Автомагистрали Хемус“ АД;

„Инжстройинженеринг“ ЕООД;

Консорциум „Страбаг БП“ ДЗЗД, в което участват: „Щрабаг“ ЕАД и „Страбаг Сп. з.о.о., Полша“;

„ИСА 2000“ ЕООД;

„Трейс Груп Холд“ АД;

„ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД;

„Хидро-вод строй“ ДЗЗД, в което са: „Хидрострой“ АД и „Водстрой 98“ АД;

Обединение „Евро Калотина“, в което участват: „Джи Пи Груп“ АД, „Контратас Иглесиас АД и „Трансконсулт-22“ ООД;

Обединение „Геопът Запад“, в което са: „Пътстрой-92“ АД и „Геострой“ АД;

ДЗЗД „АПВ Калотина СОП 2“, в което са: „Пътища Пловдив“ АД, „Агромах“ ЕООД и „Водно строителство – Благоевград“ АД;

Сдружение „Калотина II“ ДЗЗД, в което участват: „ПСТ Груп“ ЕАД и „Аква модул“ АД;

Обединение „Калотина - Храбърско 2017“, в коeто участват: „Гранди Лавори Финкосит СПА“ и „Х.С.С.“ ЕООД.

Проектът предвижда уширение на съществуващия път до габарит 27 м, с което двулентовият първокласен път ще стане четирилентов. В отделни участъци ще се подобрят геометричните му елементи с цел достигане на проектна скорост от 110 км/ч. Срокът за изпълнение на поръчката е 910 календарни дни.

На 9 януари 2018 г. в АПИ бяха отворени 12 оферти и за участъка от път I-8 между ГКПП „Калотина“ и Драгоман. Отсечката е с дължина 14,5 км. Индикативната стойност на проекта е 141 667 715 лв. без ДДС. Част от средствата са осигурени от Механизма „Свързана Европа“. Отворените оферти, по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, са на:

ДЗЗД „Виа Милитарис Баланстра“, с участници: „Автомагистрали Черно Море“ АД и „Автомагистрали Хемус“ АД;

„Инжстройинженеринг“ ЕООД;

„ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД;

„Хидро-вод строй“ ДЗЗД, в което са: „Хидрострой“ АД и „Водстрой 98“ АД;

Обединение „Калотина 2017“, с участници: „Гранди Лавори Финкосит СПА“ и „Х.С.С.“ ЕООД;

„СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД, в което са: „Щрабаг“ ЕАД, „Страбаг Сп. з.о.о., Полша“ и „Битумина ГмбХ-България“ ЕООД;

Обединение „Калотина – София“, с участници: „Джи Пи Груп“ АД, „Контратас Иглесиас“ АД, и „Трансконсулт-22“ ООД;

Обединение „Геопът Изток“, в което участват: „ПЪТСТРОЙ 92“ АД и „ГЕОСТРОЙ“ АД;

„ИСА 2000“ ЕООД;

Сдружение „Калотина I“ ДЗЗД, с участници: „ПСТ Груп“ ЕАД и „Аква модул“ АД);

ДЗЗД „АПВ Калотина СОП 1“, в което са: „Пътища Пловдив“ АД, „Агромах“ ЕООД, „Водно строителство – Благоевград“ АД);

„Трейс Груп Холд“ АД.

Двете обществени поръчки за избор на изпълнители за модернизацията на 31,5 км от път I-8 между ГКПП „Калотина“ и Сливница бяха стартирани през септември м. г. Общата им индикативна стойност е 258,6 млн. лв.

Път І-8 е част от основната трансевропейска транспортна мрежа. Трасето е по направлението Лондон - Будапеща - Белград - София - Пловдив - Истанбул - Калкута, който е най-краткият път, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток. Участъкът ГКПП „Калотина” – София осигурява връзка към трансевропейски коридор „Ориент/Източно Средиземноморски”.

Модернизацията на пътния участък ще подобри трансграничната връзка между България и Сърбия и завършеността на магистралната мрежа по направлението запад-изток на българска територия. С изграждането на отсечката ще се намали времето за пътуване и ще се осигурят удобни и безопасни условия за движение.

EspressoNews