31 юли 2017 год, е срокът за подаване на декларации за ползване на земеделски земи

1135 преглеждания

31 юли 2017 година е срокът, в който всички собственици на земеделска земя и земеделски стопани трябва да подадат своите декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСППЗ. Това се съобщава на официалния сайт на Община Своге.

Всеки собственик трябва да подаде декларация в Общинската служба по земеделие. В нея трябва да бъдат посочени формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите, като декларацията, подадена от един съсобственик, ползват и всички останали съсобственици, съобщават още от община Своге.

Всеки ползвател може да подаде заявление за участие в споразумение по чл. 37в от ЗСПЗЗ с приложен опис на имоти за участие в масиви за ползване.

Съгласно чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ, площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл. 37б, се разпределят между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земя в съответното землище, като „бели петна“, става ясно още от съобщението, чийто пълен текст можете да видите тук.

EspressoNews