6859 безработни ще започнат работа и ще се включат в обучения за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация

565 преглеждания

Това ще се случи чрез реализирането на проекти на национално представителните организации на работодателите и синдикатите.

6859 безработни ще започнат работа и ще се включат в обучения за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация по търсени на пазара на труда професии чрез реализирането на проекти на национално представителните организации на работодателите и синдикатите. Инициативите са част от Националния план за действие по заетостта на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и са утвърдени със заповед на министъра Деница Сачева.

Одобрените проекти дават възможност за социална интеграция на уязвими групи безработни лица и алтернативна трудова заетост на хора, останали без работа в условията на пандемията от COVID-19. Общата стойност на проектите е над 9,7 млн. лв., като финансирането се осигурява от бюджета на МТСП. 

Срокът на проектите е една година, като индивидуалните трудови договори на наетите по тях безработни трябва да са за не по-малко от 3 месеца. Предвидена е и възможност за осигуряване на последваща заетост с придобитата квалификация. Сред професиите, по които ще се правят обучения, са помощник в строителството, заварчик, охранител, помощник-възпитател, библиотекар, икономист, готвач, камериер и други.

Източник: Министерство на труда и социалната политика, снимка: pixabay