Oбщина Своге публикува заповеди относно споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 г.

462 преглеждания

Oбщина Своге публикува заповеди относно споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 г.

Заповедите на директора на Областна дирекция „Земеделие” София област и са за одобрение на разпределението на масиви за ползване на пасища, мери и ливади и имоти по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ, разпределени между ползвателитез, а землищата на селата: Бов, Брезе, Брезовдол, Буковец, Добравица, Добърчин, Дружево, Гара Бов, Губислав, Желен, Завидовци, Заноге, Зимевица, Искрец, Лакатник, Лесковдол, Миланово, Огоя, Осеновлаг, Редина, Свидня, Томпсън, Церецел и Ябланица.

С текстовете на заповедите може да се запознаете ТУК.

Лицата, на които са определени площи  внасят по набирателна бюджетна сметка сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в едномесечен срок от публикуване на заповедите.

На основание чл. 37ж, ал. 12, във връзка с приложението на чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, за ползвател, който не е заплатил сумите за ползваните земи, разпределени по  реда на чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ съгласно настоящите заповеди, директорът на областната дирекция „Земеделие”  издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището.

В 7-дневен срок от получаване на заповедта ползвателите превеждат сумите по сметка на съответната областна дирекция „Земеделие” .

Източник: Община Своге

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук